EDGE EYEWEAR BRAZEAU TORQUE - TXB232 - MATTE BLACK FRAME WITH RED E LOGO / POLARIZED YELLOW LENSES

TXB232


+ Design Patent D598840
+ Matte Black Frame with Red E Logo / Polarized Yellow Lenses
+ Soft TPR Temple Tips for Comfort
Related Items